CT TNHH NHA KHOA HOÀN MY

BÁC SỸ CKI: TRẦN QUỐC KHỞI – 0909999191-0913738686

BÁC SỸ CKI: NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG – 0909999770- 0917949789

Bảng Giá Implant

Khám và tư vấn trên hệ thống phần mềm cấy ghép implant

Miễn phí

Cấy ghép răng implant: gồm 2 giai đoạn chia ra 2 lần thanh toán

Giai đoạn 1: Đặt implant (Thanh toán chi phí implant)

  Giai đoạn 2: Gắn răng trên implant (Thanh toán chi phí còn lại)
 

Hãng Implant

GIÁ (USD)

Implant Răng Sứ

Titan

Răng Sứ

CAD/ CAM

Zirconia

Tổng cộng

Răng sứ Titan

 

Đức

900 (USD)

 

20.000.000Đ

100(USD)

 

2.200.000Đ

200(USD)

 

4.400.000Đ

1.000(USD)

 

22.000.000 Đ

 

Hoa Kỳ

800 (USD)

 

17.800.000Đ

100(USD)

 

2.200.000Đ

200(USD)

 

4.400.000Đ

900 (USD)

 

20.000.000Đ

 

 

Hoa Kỳ

1.100( USD)

 

24.000.000Đ

100(USD)

 

2.200.000Đ

200(USD)

 

4.400.000Đ

1.2000(USD)

 

26.200.000Đ

 

     Hàn Quốc

600(USD)

 

13.000.000Đ

100(USD)

 

2.200.000Đ

200(USD)

 

4.400.000Đ

700(USD)

 

15.200.000Đ

 

Pháp

900 (USD)

 

20.000.000Đ

100(USD)

 

2.200.000Đ

200(USD)

 

4.400.000Đ

1.000(USD)

 

22.000.000 Đ

Thụy Sỹ

1.100( USD)

 

24.000.000Đ

100(USD)

 

2.200.000Đ

200(USD)

 

4.400.000Đ

1.2000(USD)

 

26.200.000Đ